Χωρίς μπάρες

Sale!

Ρυθμιζόμενο/Dimmable 30 – 660W LED Φωτιστικό πάνελ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ από την ομάδα GGG*. Για όλα τα φυτά και όλα τα στάδια τους (Ρίζωση-Ανάπτυξη-Ανθοφορία-Καρποφορία). Αυτή η έκδοση παρέχεται Με και Χωρίς Μπάρες υποστήριξης!

Original price was: 770,00 €.Current price is: 670,00 €.

Description

Ρυθμιζόμενο/Dimmable 30 – 660W LED Φωτιστικό πάνελ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ από την ομάδα GGG*.

Φοράει τα εγγυημένης ποιότητας LED SAMSUNG Lm301B – 3500Kelvin, ενώ έχει για ηλεκτρική τροφοδοσία τον οδηγό / driver της επίσης κορυφαίας εταιρείας Meanwell !

Το Samsung LM301B είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο αποδοτικά LED της αγοράς και ξεπερνά το όριο των 200lm/W, ενώ συγκριτικά με τις παλιές λάμπες Υψηλής Πίεσης Νατρίου και Αλογόνου (HPS & MH) παρέχουν ένα καλύτερο και πιο στοχευμένο φάσμα για την καλλιέργεια φυτών.

Παρέχεται και Χωρίς Μπάρες υποστήριξης!
Έτσι τα 4 πάνελ μπορούν να κρεμαστούν ξεχωριστά σε διαφορετική διαρύθμιση και διαφορετικές αποστάσεις.

Είναι ιδανικό για καλλιέργεια φυτών όλων των ειδών και για όλα τα στάδια τους (Ρίζωση-Ανάπτυξη-Ανθοφορία-Καρποφορία).
Το κάθε πάνελ όπως είναι σχεδιασμένο καλύπτει επαρκώς χώρο έως 1,1m. x 0,9m. (1 m2) για φυτά με χαμηλές απαιτήσεις σε φωτισμό, είτε για χώρους Ριζοβολίας ή και έως τις πρώτες 3 βδομάδες Ανάπτυξης.
Για φυτά με μέτριες απαιτήσεις φωτός είτε για φυτά με υψηλές απαιτήσεις αλλά πρίν το στάδιο Καρποφορίας τους ενδείκνυται για χώρους έως 0,95m. x 0,85m. (0,8 m2).
Για φυτά με υψηλές απαιτήσεις φωτός στο στάδιο Καρποφορίας τους ενδείκνυται για χώρους έως : 0,85m. x 0,75m. (0,64 m2).
Σε έτοιμους Θαλάμους όπως Grow Tents προτείνετε : το 0,8×0,8 ή 0,9×0,9.

Οι παραπάνω προτάσεις μας είναι για την μέγιστη ισχύς του φωτιστικού και σε συγκεκριμένα ύψη , η κάλυψή του διαφοροποιείτε εάν το φωτιστικό ντιμαριστεί σε χαμηλότερη ισχύ!

Το κρεμάτε στο επιθμητό ύψος (έρχεται με οδηγείες για επιλογές με διαφορετικό ύψος ανάλογα με την ένταση που θέλετε και την ενέργεια(βατ) που επιθυμείτε να καταναλώνετε), συνδεθείτε και ξεκινήστε!

* Grow lights for Growers by Growers

Διαστάσεις του 1 πάνελ:
Ύψος: 5,4mm
Πλάτος: 285mm
Μήκος: 440mm

 

Adjustable/Dimmable 30-660W LED Panel plant light MADE IN GREECE by GGG team*. The lamp is completely pre-assembled – READY TO GROW!

It wears the guaranteed quality LED SAMSUNG Lm301B – 3500Kelvin, while it has the driver of the leading company Meanwell for power supply!
The Samsung LM301B is currently one of the most efficient LEDs on the market and exceeds the 200lm/W limit, while compared to the old plant lights like High Pressure Sodium and Halogen lamps (HPS & MH) they provide a better and more targeted spectrum for cultivation plants.

This version comes with No Support Bars!
The 4 panels can be hung separately at different setup and different distances.

The lamp is ideal for growing plants of all kinds and for all their stages (Rooting-Growth-Flowering-Fruiting)!
Each panel as designed adequately covers space up to 1.1m. x 0.9m. (1 m2) for plants with low lighting requirements, either for Rooting areas or up to the first 3 weeks of Development.
For plants with moderate light requirements or for plants with high requirements but before their fruiting stage, it is suitable for spaces up to 0.95m. x 0.85m. (0.8 m2).
For plants with high light requirements in the Fruiting stage, it is suitable for spaces up to: 0.85m. x 0.75m. (0.64 m2).
For Grow Tents we recommend: 0.8×0.8 or 0.9×0.9.
Our suggestions above are for the maximum power of the lamp and at certain heights, its coverage varies if the lamp is dimmed to a lower power!

You hang it at the desired height (it comes with guides for options with different heights depending on the intensity you want and the energy (watts) you want to consume), connect and start!
*Grow lights for Growers by Growers

Dimensions of 1 panel:
Height: 5.4mm
Width: 285mm
Length: 440mm