LED Plant Light Basic 190W.

Sale!

Ρυθμιζόμενο/Dimmable 10 – 190W LED Φωτιστικό πάνελ από την ομάδα GGG*. Η λάμπα είναι ιδανική για καλλιέργεια φυτών όλων των ειδών και για όλα τα στάδια τους (Ρίζωση-Ανάπτυξη-Ανθοφορία-Καρποφορία). Παρέχεται σε δύο διαφορετικά μεγέθη : Large ή Small.

195,00  200,00 

195,00 
200,00 

Description

Ρυθμιζόμενο/Dimmable 190W LED Φωτιστικό πάνελ από την ομάδα GGG*.

Παρέχεται σε δύο διαφορετικά μεγέθη : Large ή Small.
Το Large μπορεί να ρυθμιστέι από 10-190w.
Ενώ προτείνουμε το πανελ με το μικρότερο μέγεθος (Small) να ρυθμίζεται από 10-160w ειδικότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 22 βαθμούς κελσίου καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούνται λόγο της μικρότερης απόστασης μεταξύ led θα βλάψουν την μακροζωία του φωτιστικού.

Φοράνε ακριβώς τον ίδιο αριθμό από τσιπάκια και συγκεκριμένα 308τμχ. εγγυημένης ποιότητας LED SAMSUNG Lm301B – 3500Kelvin, (η Large έκδοση έχει πλέον και 12 OSRAM 660nm + 730nm), ενώ έχει για ηλεκτρική τροφοδοσία τον οδηγό / driver της επίσης κορυφαίας εταιρείας Meanwell !
Το Samsung LM301B είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο αποδοτικά LED της αγοράς και ξεπερνά το όριο των 200lm/W, ενώ συγκριτικά με τις παλιές λάμπες Υψηλής Πίεσης Νατρίου και Αλογόνου (HPS & MH) παρέχουν ένα καλύτερο και πιο στοχευμένο φάσμα για την καλλιέργεια φυτών όλων των ειδών και για όλα τα στάδια τους (Ρίζωση-Ανάπτυξη-Ανθοφορία-Καρποφορία).

Το κρεμάτε στο επιθυμητό ύψος (έρχεται με οδηγίες για επιλογές με διαφορετικό ύψος ανάλογα με την ένταση που θέλετε και την ενέργεια(βατ) που επιθυμείτε να καταναλώνετε), συνδεθείτε και ξεκινήστε!

Διαστάσεις του Large πάνελ:
Ύψος: 5,4mm
Πλάτος: 285mm
Μήκος: 440mm

Kαλύπτει επαρκώς χώρο έως 1,1m. x 0,9m. (1 m2) για φυτά με χαμηλές απαιτήσεις σε φωτισμό, είτε για χώρους Ριζοβολίας ή και έως τις πρώτες 3 βδομάδες Ανάπτυξης.
Για φυτά με μέτριες απαιτήσεις φωτός είτε για φυτά με υψηλές απαιτήσεις αλλά πρίν το στάδιο Καρποφορίας τους ενδείκνυται για χώρους έως 0,95m. x 0,85m. (0,8 m2). Ενώ για φυτά με υψηλές απαιτήσεις φωτός στο στάδιο Καρποφορίας τους για χώρους έως : 0,85m. x 0,75m. (0,64 m2).
Σε έτοιμους Θαλάμους όπως Grow Tents προτείνετε : το 0,8×0,8 ή 0,9×0,9.

Διαστάσεις του Small πάνελ:
Ύψος: 5,4mm
Πλάτος: 200mm
Μήκος: 285mm

Το κάθε πάνελ μεμονομένα καλύπτει επαρκώς χώρο έως 0,75m. x 0,65m. (0,49 m2) για φυτά με χαμηλές απαιτήσεις σε φωτισμό, είτε για χώρους Ριζοβολίας ή και έως τις πρώτες 3 βδομάδες Ανάπτυξης.
Για φυτά με μέτριες απαιτήσεις φωτός είτε για φυτά με υψηλές απαιτήσεις αλλά πρίν το στάδιο Καρποφορίας τους ενδείκνυται για χώρους έως 0,7m. x 0,6m. (0,42 m2). Για φυτά με υψηλές απαιτήσεις φωτός στο στάδιο Καρποφορίας τους για χώρους έως : 0,65m. x 0,55m. (0,36 m2).
Σε έτοιμους Θαλάμους όπως Grow Tents προτείνετε : το 0,6 x 0,6.

Οι παραπάνω προτάσεις μας είναι για την μέγιστη ισχύς του φωτιστικού και σε συγκεκριμένα ύψη , η κάλυψή του διαφοροποιείτε εάν το φωτιστικό ντιμαριστεί σε χαμηλότερη ισχύ!

 

Adjustable/Dimmable 190W LED Panel plant light by GGG team*.

Available in two different sizes: Large or Small. Large can be adjusted from 10-190w. While we recommend the panel with the smallest size (Small) to be adjusted from 10-160w especially when the ambient temperature is above 22 degrees Celsius as the high temperatures created due to the shorter distance between LEDs will damage the longevity of the lamp.

Large and Small wears exactly the same number of chips, specifically 308pcs. guaranteed quality LED SAMSUNG Lm301B- 3500Kelvin (the large panel has also 12pcs of OSRAM 660nm + 730nm) , while it has the driver of the leading company Meanwell for power supply!
The Samsung LM301B is currently one of the most efficient LEDs on the market and exceeds the 200lm/W limit, while compared to the old plant lights like High Pressure Sodium and Halogen lamps (HPS & MH) they provide a better and more targeted spectrum for cultivation plants of all kinds and for all their stages (Rooting-Growth-Flowering-Fruiting)!

You hang it at the desired height (it comes with guides for options with different heights depending on the intensity you want and the energy (watts) you want to consume), connect and start!

Dimensions of Large panel:
Height: 5.4mm
Width: 285mm
Length: 440mm

Designed, adequately to cover space up to 1.1m. x 0.9m. (1 m2) for plants with low lighting requirements, either for Rooting areas or up to the first 3 weeks of Development. For plants with moderate light requirements or for plants with high requirements but before their fruiting stage, it is suitable for spaces up to 0.95m. x 0.85m. (0.8 m2). For plants with high light requirements in the Fruiting stage, it is suitable for spaces up to: 0.85m. x 0.75m. (0.64 m2).
For Grow Tents we recommend: 0.8×0.8 or 0.9×0.9

Dimensions of Small panel:
Height: 5.4mm
Width: 200mm
Length: 285mm

Each panel individually sufficiently covers a space of up to 0.75m. x 0.65m. (0.49 m2) for plants with low lighting requirements, either for Rooting areas or up to the first 3 weeks of Development.
For plants with moderate light requirements or for plants with high requirements but before their Fruiting stage, it is suitable for spaces up to 0.7m. x 0.6m. (0.42 m2). For plants with high light requirements in the Fruiting stage, it is suitable for spaces up to: 0.65m. x 0.55m. (0.36 m2).
For Grow Tents we recommend: 0.6 x 0.6.

Our suggestions above are for the maximum power of the lamp and at certain heights, its coverage varies if the lamp is dimmed to a lower power!

*Grow lights for Growers by Growers