Ψύκτρα / Heat Sink – 10cm x 10cm

Ψύκτρα / Heat Sink – 10cm x 10cm

12,00 

Description

Ψύκτρα / Heat Sink – 10cm x 10cm

Χρησιμοποιείται για την Παθητική ή Ενεργή Ψύξη των LEDs που ανάβουν σε υψηλή ένταση και σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους όπως π.χ.: COB Led. Με σκοπό την αποφυγεί της καταστροφής τους από υπερθέρμανση αλλά και για την αύξηση της διάρκεια ζωής τους!

It is used for Passive or Active Cooling of LEDs that light up at high intensity and at short distances from each other such as e.g.: COB Leds. In order to avoid their destruction from overheating but also to increase their lifespan!