Ψεκαστήρες προπιέσεως

2,50  18,00 

Read more 2,50 

Out of stock

6,50 
18,00 

Description

Δοχεία Ψεκασμού με Πίεση
Διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη:
• Δοχείο Ψεκασμού 1L
• Δοχείο Ψεκασμού 2L
• Δοχείο Ψεκασμού 5L