Βιοδιεγέρτης Granbrix (BIO)

20,00  70,00 

20,00 
70,00 

Available on backorder

Description

Πρόκειται για οργανικό προϊόν,  που συνδυάζει μοναδικά 16-L αμινοξέα αποκλειστικά φυτικής προέλευσης, εκχύλισμα φυκιών του είδους Ascophyllum Nodosum και πολυσακχαρίτες, που σαν αποτέλεσμα έχει την δημιουργία ενός ιδιαίτερα ισχυρού και αποτελεσματικού βιοδιεγέρτη.

Με το Granbrix, επιχειρείται, δια μέσω της ειδικής σύνθεσής του, η θωράκιση & ενίσχυση φυσιολογικών διεργασιών που υποστηρίζουν δύο πολύ κρίσιμα στάδια σε όλες τις καλλιέργειες:

• Το Granbrix έχει την μοναδική ικανότητα να επιταχύνει την εγκατάσταση και ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των σποροφύτων, των φυταρίων κατά την μεταφύτευσή τους, των οπωρώνων και αμπελώνων κατά την εγκατάστασή τους κ.α., ενισχύοντας έτσι την κρίσιμη πρώτη ανάπτυξη των φυτών, βελτιώνοντας παράλληλα και την απορρόφηση όλων των θρεπτικών στοιχείων ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες.

• Το Granbrix αναβαθμίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών όλων των καλλιεργειών, αυξάνοντας το μέγεθος τους προς το βέλτιστο επιθυμητό με ταυτόχρονη βελτίωση της ομοιομορφίας τους, συντελεί στον ιδανικό χρωματισμό τους ενώ τα σάκχαρα, όταν είναι το ζητούμενο, και η γεύση τους, απογειώνονται.

‘Όλα τα παραπάνω, συντελούν στην επίτευξη του επιθυμητού  τελικού αποτελέσματος, την μεγιστοποίηση δηλαδή του εισοδήματος για τον παραγωγό, συνδυάζοντας τις υψηλές παραγωγές στο χωράφι με αντίστοιχα υψηλές τιμές των παραγόμενων προϊόντων απόρροια  της χρήσης μιας νέας γενιάς βιοδιεγερτών όπως το  Granbrix της ΕΒΥΠ.

Το Granbrix προτείνεται για χρήση στη βιολογική & συμβατική γεωργία.

Συσκευασία του 1 και των 5 λίτρων.

 

It is an organic product, which combines unique 16-L amino acids exclusively of plant origin, an extract of Ascophyllum Nodosum algae and polysaccharides, which results in the creation of a particularly strong and effective biostimulant.

With Granbrix , it is attempted, through its special composition, to shield & strengthen physiological processes that support two very critical stages in all cultures :

 Granbrix has the unique ability to accelerate the establishment and development of the root system of seedlings, seedlings during transplanting, orchards and vineyards during their establishment, etc., thereby enhancing the critical first growth of plants, improving at the same time the absorption of all nutrients even under adverse conditions.

• Granbrix upgrades the quality characteristics of the fruits of all crops, increasing their size to the optimum desired while simultaneously improving their uniformity , contributes to their ideal coloring while the sugars , when it is desired, and their taste, take off.

All of the above contribute to the achievement of the desired final result, i.e. the maximization of income for the producer, combining high productions in the field with correspondingly high prices of the produced products as a result of the use of a new generation of biostimulators such as Granbrix of  EBYP .

Granbrix is ​​recommended for use in organic & conventional farming.

Packaging of 1 and 5 liters.