Οι υπηρεσίες μας

Σας προσφέρουμε

  • Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων:

Παρέχουμε την εν μέρη έως την πλήρη διαμόρφωση ή και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοματισμού της καλλιέργειάς σας, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

  • Συνεργασίες Πρωτοποριακών Μεθόδων:

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες Ελληνικές αλλά και Ευρωπαϊκές εταιρείες προμήθειας αναγνωρισμένων Συστημάτων - Εκσυγχρονισμένων Μεθόδων Καλλιέργειας!

  • Μελετάμε και Σχεδιάζουμε:

Συστήματα Αεικαλιέργειας όπως Υδροπονία - Αεροπονία - Βιοπονία - Ακουαπονική με στόχο την Βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την δικη σας.

Στόχος:

Σκοπός μας πάντα είναι να υποστηρίξουμε την φυσική εξέλιξη των καλλιεργειών σας με τεχνογνωσία που θα φέρει ανώτερης ποιτότητας αγαθά και αύξηση της ετήσιας παραγωγής σας ενώ θα επιφέρει όσο το δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση στην Φύση.

Ελάχιστες Απαιτήσεις

Από την πιο μικρή σας ιδέα μέχρι την πιο μεγάλη και απαιτητική ιδέα , καλύπτοντας σας κάθε ανάγκη, με κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό ! Προσφέροντας σας, από την μελέτη μέχρι την προμήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του έργου.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Από την αρχή κιόλας της λειτουργίας μας το 2012, θέλοντας να προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό για την ανάπτυξη της Βιολογικής γεωργίας στην χώρα μας, καθώς και την συνεχόμενη εξέλιξη των αειφορικών μεθόδων και εκσυγχρονισμένων συστημάτων καλλιέργειας, συνεργαζόμαστε με επιστημονικά επιτελεία σε διάφορα ΤΕΙ και άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Με φιλική προσέγγιση προς τους πελάτες και συνεργάτες μας στην γνώση και την μελέτη, εφαρμόζουμε δουλεμένα συστήματα, με εμπειρία τεχνογνωσίας.
Προάγουμε το βιώσιμο και ευχάριστο κλίμα συνεργασίας, που αποδίδει στην διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην κοινωνία μας!

Για εμάς η Έρευνα & Ανάπτυξη (R & D) έχει γνώμονα την Καινοτομία και αποτελεί :

  • - την επαναπροώθηση μεθόδων ενός παλαιού καλλιεργητή βιοδυναμικής με την πρωτοτυπία που μπορεί να παρέχει ένα Ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματισμού ή διαχείρισης της καλλιέργειας .
  • - την απαίτηση ενός νέου καλλιεργητή για την απόλυτη ακρίβεια στον έλεγχο και διαμόρφωση της καλλιέργειας του. Με συστήματα μέτρησης και ελέγχου πραγματικού χρόνου με συνεχούς εξελισσόμενους παραμέτρους.